Diensten

Advies

Ondersteuning tijdens de initiatiefase van uw projecten waar het gaat om haalbaarheid. Door een objectieve kijk en het vermogen om het project vanuit verschillende invalshoeken te benaderen zijn wij in staat om de haalbaarheid van uw project in breed perspectief te plaatsen.
Civil Projects is uw rots in de branding voor advies in grond-, weg- en waterbouw. Wij signaleren tijdens de begeleiding van uw projecten tijdig de mogelijke valkuilen. We geven daarnaast actief sturing om deze te vermijden. Kennis en ervaring zijn bij Civil Projects ruimschoots aanwezig. Op basis hiervan bieden wij u optimale ondersteuning bij uw civiel technische,- en saneringsprojecten. Voor korte of langere tijd. Of het nu gaat om een nieuwbouw project, een reconstructie of groot onderhoud. Bovendien kennen we veel professionals in deze branche. Dat uitgebreide netwerk zetten we graag voor u in.

Realisatie

Realisatie van projecten. Aan opdrachtgeverszijde of aan opdrachtnemerszijde. U kunt ons inschakelen voor uiteenlopende rollen binnen uw projecten.

Een project kent bij opdrachtgevers veel verschillende raakvlakken met de lijnorganisatie. Daarnaast zijn er vaak veel stakeholders met uiteenlopende belangen in het spel. Wij zijn gewend om te werken binnen deze organisaties. Wij ondersteunen de organisatie als projectcoördinator of projectleider van het project en zijn in staat projecten op een vlotte wijze tot het afgesproken resultaat te leiden. Ook kunt u ons inschakelen voor directievoering, het houden van toezicht en alle bijkomende administratie.

Opdrachtnemers ondersteunen wij tijdens de realisatie van projecten op het gebied van projectleiding, calculatie, werkvoorbereiding, uitvoering en QSHE.

Projectmanagement

Het managen van complexe, infrastructurele, stedelijke en industriële vraagstukken op hoog professioneel niveau. Wij bieden u deskundig projectmanagement, advies en ondersteuning. Civil Projects is internationaal gecertificeerd IPMA-D.
Civil Projects werkt projectmatig en stuurt op het resultaat dat u wilt bereiken. Ook bieden wij u specialismen als planningsadvies, bouwmanagement, risicomanagement, projectaudits en kwaliteitsmanagement. Civil Projects werkt bedrijfsmatig en marktconform. Door lage overheadkosten kunnen wij concurrerende tarieven bieden.

Voorbereiding

Ontwerp en projectvoorbereiding. In een coördinerende rol of als medewerker binnen uw projectteam. Aan opdrachtgeverszijde of aan opdrachtnemerszijde. Projectmatig werken is ons specialisme.
Ook kunt u werkzaamheden door Civil Projects laten uitvoeren. Wij stellen het programma van eisen voor u op, verzorgen het ontwerp, de tekeningen, het bestek en het aanbestedingstraject. Wij verwerken projectadviezen in het ontwerp en maken de raming voor het project.

Beleid

Wij bieden uw organisatie ondersteuning bij de uitvoering van beleidstaken op het gebied van gebiedsontwikkeling, ontwikkeling van infrastructuur en assetbeheer. Wij hebben ruime ervaring in de uitvoering van taakvelden op het gebied van wegen, verkeer, riool en water.

QHSE

Het voldoen aan verplichtingen op het gebied van kwaliteitsborging (Quality), arbeidsomstandigheden (Health), veiligheid (Safety) en milieu (Environment) is een belangrijk, vaak onderbelicht, aspect met name tijdens de voorbereiding van projecten. Wij zorgen ervoor dat binnen uw projecten deze aspecten tijdens alle fasen de juiste vorm en aandacht krijgen.