Management

Het inrichten van buitenruimte met succes realiseren is een proces waar veel bij komt kijken. De gemaakte plannen in realiteit doorvoeren vraagt beheersing en specifieke ervaring. Civil Projects staat garant voor de perfecte opvolging van de design,- en buildwerkzaamheden van uw buitenruimte.

Design

Het opstellen van een technisch ontwerp vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Civil Projects ontwerpt en engineert in eigen beheer. Wij beschikken over de software, de vaardigheden en het netwerk om ontwerp- en engineeringstrajecten succesvol op te leveren.

Build

Ingrijpen in de fysieke leefomgeving slaagt enkel met een slimme doordachte aanpak. Wij zijn in staat om met behulp van onze kennis en ervaring in bouwmethoden en werkvoorbereiding projecten tot een goed resultaat te leiden, binnen de afgesproken kaders. Dit doen wij onder andere door het selecteren van de juiste ketenpartners én het identificeren en beheersen van de projectrisico’s.

Advies

Ondersteuning tijdens de initiatiefase van uw projecten waar het gaat om haalbaarheid. Door een objectieve kijk en het vermogen om het project vanuit verschillende invalshoeken te benaderen zijn wij in staat om de haalbaarheid van uw project in breed perspectief te plaatsen.

Realisatie

Realisatie van projecten. Aan opdrachtgeverszijde of aan opdrachtnemerszijde. U kunt ons inschakelen voor uiteenlopende rollen binnen uw projecten.

Opdrachtnemers ondersteunen wij tijdens de realisatie van projecten op het gebied van projectleiding, calculatie, werkvoorbereiding, uitvoering en QSHE.

Projectmanagement

Het managen van complexe, infrastructurele, stedelijke en industriële vraagstukken op hoog professioneel niveau. Wij bieden u deskundig projectmanagement, advies en ondersteuning. Civil Projects werkt projectmatig en stuurt op het resultaat dat u wilt bereiken.

Wat onze klanten zeggen